מאמרים

חוק ומשפט

חדשות חוק ומשפט

חוק ומשפט הם ללא ספק אחת מאבני הבסיס החשובות והמרכזיות ביותר בתרבות שלנו במדינה, ובעולם כולו. חוק ומשפט הם למעשה המערכת הערכית המבטיחה כי בני האדם יתייחסו בכבוד הראוי אחד אל השני, כמו גם אל בעלי חיים או אל הסביבה עצמה. ללא מערכת מוגדרת ויציבה של חוק, סדר ומשפט, אין כל ערבות כי הרכוש שלנו יישאר שלנו לאורך זמן, או אפילו כי נוכל לשמור ולהגן על חיינו ועל חיי הקרובים אלינו לאורך זמן. החוק והמשפט מבטיחים כי כל אחד יוכל לשמור ולהגן לאורך כל ימי חייו על הזכויות הבסיסיות עימן נולד (למשל – הזכות לחופש ולשוויון, הזכות לקניין, הזכות לפולחן דת וכד'...), כמו גם על הזכויות של משפחתו וקרוביו השונים.

המשך מאמר